Trường tiểu học Lê Lai – Đà Nẵng

ê Lai người dân tộc Mường, quê ở làng Dựng Tú (nay thuộc xã Kiên Thọ, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá). Ông là một trong 19 người đã tham dự Hội thề Lũng Nhai 1416.

Sau  khi dựng cờ khởi nghĩa năm 1418, nghĩa quân Lam Sơn đã giành chiến thắng ngay trận đầu, tiêu diệt hàng nghìn tên giặc và thu được nhiều vũ khí của địch. Ba ngày sau, quân Minh tới đánh úp, nghĩa quân phải rút lên núi Chí Linh. Lương thực cạn kiệt, nghĩa quân phải đào củ ăn thay cơm, chịu nhiều gian khổ, cầm cự chống giặc. Chúng thấy thế càng xiết chặt vòng vây, hòng buộc Lê Lợi ra đầu hàng. Trước tình thế hết sức nguy hiểm, Lê Lai đã cải trang thành Lê Lợi, dẫn đầu đội quân cảm tử, xông thẳng phá vòng vây địch. Quân Minh dồn hết sức đuổi theo Lê Lai. Chúng bắt được toàn bộ đội quân cảm tử và giết chết hết. Tưởng đã giết được Lê Lợi, giặc rút khỏi Chí Linh. Nhờ vậy, chủ tướng Lam Sơn đã trốn thoát.

                                                                   ——***————-
Sự hy sinh cao cả của Lê Lai cùng đội cảm tử đã cứu được cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thoát    hiểm, bảo vệ chủ tướng, bộ chỉ huy và lực lượng chủ lực. Gia đình Lê Lai có 5 người tham gia khởi nghĩa thì có tới 4 người hy sinh vì sự nghiệp cứu nước.
Ghi nhớ công ơn của họ, sau này vua Lê Thánh Tông đã ban sắc “toàn gia trung hiếu” cho gia đình họ Lê. Ở Thọ Xuân, khi làm lễ cúng Lê Lợi, người ta thường bảo nhau: “Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi” ý nhắc nhở mọi người phải làm giỗ Lê Lai trước giỗ vua Lê Thái Tổ một ngày.

Advertisement

Comments are closed.